Workshop on Gromov-Witten Theory and Integrable Hierarchies

时间:2017-11-14

Workshop on Gromov-Witten Theory and Integrable Hierarchies

Time: Nov 16―19 2017,USTC, Hefei

Room:管研楼801

Organizing Committee

Dafeng Zuo (USTC)

Hui Ma (Tsinghua University)

Si-Qi Liu (Tsinghua University)

Youjin Zhang (Tsinghua University)

Jian Zhou (Tsinghua University)

 

Supported by NSFC, USTC and Tsinghua University

For more details, please see the conference webpage:

http://siqiliu.com/conf/GWIH-2017/

   Time Nov.17 Nov.18  Nov.19
8:30―9:15Iskander TaimanovJian Zhou Bohan Fan
9:20―10:05Si LiAndrey Mironov Minxin Huang
10:05―10:25            Tea Break
10:25―11:10Senyue LouBaosen WuMaxim Pavlov
11:15―12:00Li ShengZengyu Zong 
12:00―14:00Lunch Time
14:00―14:45 Aleksandr SmironvBo Xue 
14:50―15:35Xiangke ChangXiaochuan Liu
15:35―15:50Tea Break
15:50―16:40Alexander ZheglovXiaojun Chen
16:45―17:30 Chaozhong Wu

XML 地图 | Sitemap 地图